Flyplassløpet legges ned

11/17/2021

Styret har besluttet å avvikle Flyplassløpet.

Årsaken er at Forsvaret pånytt har avslått vår søknad om å få benytte veier på deres område inntil flyplassen som løpstrase, slik vi gjorde i 2019 da løpet ble arrangert for første gang. Vi har vurdert det slik at løpets egenart og kvaliteter er sterkt knyttet til bruk av Forsvarets område for å kunne tilby løperne en bred, flat og rask trase uten noen trafikk. Når dette ikke lengre er mulig, ønsker vi å fokusere på andre løp.

Hilsen styret